ဘာသာစကား
လက္ခံသံုးစြဲေငြ    က်ပ္   

ျခံေရာင္းမည္

ျပင္ဦးလြင္,မႏၱေလးတုိင္း

၅၀၀   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၁၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ေျမေရာင္းမည္

ရန္ကင္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၁ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၂၅•၆၅   အလ်ား x အနံ
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 13/01/2018

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၂၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ကြန္ဒို

မဂၤလာေတာင္ညြန္႕,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၃ အိပ္ခန္း
၂ ေရခ်ိဳးခန္း
၄၆   အလ်ား x အနံ
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 31/08/2017

၁ ဧည့္ခန္း
၁ အိမ္ေဖာ္ခန္း
ကြန္ဒို
က်ပ္ ၃၀၀၀၀၀၀၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

​တိုက္​ခန္​းႀကိဳပိၸင္​့​ေရာင္​းရန္​

ေျမာက္ဥကၠလာပ,ရန္ကုန္တုိင္း

၁၁.၅´x ၅၀´   အလ်ား x အနံ
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 30/12/2017

တိုက္ခန္း
က်ပ္ ၂၂၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

မုဒိတာ ၁,သမိုင္း တြင္အခန္း၀ယ္ခ်င္ပါသည္

မရမ္းကုန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၆၇၅   Sqft

တိုက္ခန္း
က်ပ္ ၁၈၀၀၀၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ေျမ(ေရာင္း)

ေတာင္ဥကၠလာပ,ရန္ကုန္တုိင္း

၂၀'×၆၀'   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၂၃၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ေျမ(ေရာင္း)

ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ေျမာက္),ရန္ကုန္တုိင္း

၄၅'×၆၀'   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၃၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ေျမ(ေရာင္း)

အင္းစိန္,ရန္ကုန္တုိင္း

၄၀'×၆၀'   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၃၆၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ေျမ(ေရာင္း)

လွိဳင္သာယာ,ရန္ကုန္တုိင္း

၈၀'×၈၀'   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၃၉၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ေျမ(ေရာင္း)

လိွဳင္,ရန္ကုန္တုိင္း

၄၈'×၅၅'   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၄၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္


About Us

MyanmarHousing.com.mm Website ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ၊ငွားသူမ်ား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္္နိုင္္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ Myanmar Housing Website မွာ အခမ့ဲဝန္ေဆာင္မွု ေပးေသာ Website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။