ဘာသာစကား
လက္ခံသံုးစြဲေငြ    က်ပ္   

Full furnished 2 BR condo rent in mayangone by owner

မရမ္းကုန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ အိပ္ခန္း
၁ ေရခ်ိဳးခန္း
၇၂၅   အလ်ား x အနံ
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 03/05/2017

၁ ဧည့္ခန္း
ကြန္ဒို
က်ပ္ ၅.၅ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

2 bedrooms well furnished condo for rent 100% brocker fee free

မရမ္းကုန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ အိပ္ခန္း
၁ ေရခ်ိဳးခန္း
၇၂၅   အလ်ား x အနံ
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 03/05/2017

၁ ဧည့္ခန္း
ကြန္ဒို
ကန္ေဒၚလာ ၄၅၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

lovely fully furnished condo rent in mayangone from owner directly

ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ေတာင္),ရန္ကုန္တုိင္း

၁ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၁ အိပ္ခန္း
၂ ေရခ်ိဳးခန္း
၆၇၅   Sqft
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 08/03/2017

၂ ဧည့္ခန္း
ကြန္ဒို
ကန္ေဒၚလာ ၄၀၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

Full furnished 2 BR condo rent in mayangone by owner

မရမ္းကုန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ အိပ္ခန္း
၁ ေရခ်ိဳးခန္း
၇၂၅   Sqft
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 24/01/2017

၁ ဧည့္ခန္း
ကြန္ဒို
ကန္ေဒၚလာ ၅၅၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

2 bed room well decorated condo in mayagone owner rent directly 100% angency fee free 550usd

မရမ္းကုန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ အိပ္ခန္း
၁ ေရခ်ိဳးခန္း
၅၀*၁၆   အလ်ား x အနံ
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 26/12/2016

၁ ဧည့္ခန္း
ကြန္ဒို
ကန္ေဒၚလာ ၅၅၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ကမ္းနားလမ္း Condo ဌားမည္

အလံု,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၃ အိပ္ခန္း
၁ ေရခ်ိဳးခန္း
၂၂၈၇   Sqft
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 01/09/2016

၁ ဧည့္ခန္း
ကြန္ဒို
ကန္ေဒၚလာ ၃၈၀၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

Condo Rental in Sanchaung

စမ္းေခ်ာင္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၁ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၂ အိပ္ခန္း
၁ ေရခ်ိဳးခန္း
၁၅၀၀   Sqft

၁ ဧည့္ခန္း
ကြန္ဒို
ကန္ေဒၚလာ ၂၁၀၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္

ကမာရြတ္,ရန္ကုန္တုိင္း

၁ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၂ အိပ္ခန္း
၂၆ x၅၀   အလ်ား x အနံ

ကြန္ဒို
က်ပ္ ၈.၅ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ကြန္ဒိုငွားမည္

လသာ,ရန္ကုန္တုိင္း

၁ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၁ အိပ္ခန္း
၃၀x၄၅   အလ်ား x အနံ

ကြန္ဒို
က်ပ္ ၁၅ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ျပင္ဆင္ျပီးကြန္ဒို(အျမန္ငွားမည္)

အလံု,ရန္ကုန္တုိင္း

၁၉၀၀   Sqft

ကြန္ဒို
ကန္ေဒၚလာ ၃၂၀၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္


About Us

MyanmarHousing.com.mm Website ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ၊ငွားသူမ်ား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္္နိုင္္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ Myanmar Housing Website မွာ အခမ့ဲဝန္ေဆာင္မွု ေပးေသာ Website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။