ဘာသာစကား
လက္ခံသံုးစြဲေငြ    က်ပ္   

jarusicelo@mystvpn.com

သံေတာင္,ကရင္ျပည္နယ္

၃ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၇ အိပ္ခန္း
၉ ေရခ်ိဳးခန္း
၁၂၃   Sqft
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 22/08/2017

၂ ဧည့္ခန္း
၃ အိမ္ေဖာ္ခန္း
တိုက္ခန္း
က်ပ္ ၁၃ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ျမနမာေေ်ိ

ေတာင္ကုတ္,ရခုိင္ျပည္နယ္

၂ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၂ အိပ္ခန္း
၂ ေရခ်ိဳးခန္း
၁   အလ်ား x အနံ
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 04/04/2017

၁ ဧည့္ခန္း
၂ အိမ္ေဖာ္ခန္း
တိုက္ခန္း
က်ပ္ ၁၂၃၁ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

lovely condo rent in mayangone from owner directly

မရမ္းကုန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၁ အိပ္ခန္း
၁ ေရခ်ိဳးခန္း
၈၂၅   Sqft
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 09/01/2017

၁ ဧည့္ခန္း
တိုက္ခန္း
ကန္ေဒၚလာ ၅၅၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

United Linging Mall အနီီးရွိတိုက္ခန္းငွားရန္။

တာေမြ,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၂ အိပ္ခန္း
၃ ေရခ်ိဳးခန္း
၁၄၀၀   Sqft

၁ ဧည့္ခန္း
တိုက္ခန္း
ကန္ေဒၚလာ ၁၂၀၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

တိုက္ခန္းငွားရန္ရိွသည္

ကမာရြတ္,ရန္ကုန္တုိင္း

၁ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၂ အိပ္ခန္း
၁၂၅၀   Sqft

တိုက္ခန္း
က်ပ္ ၈ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

တိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္

ၾကည့္ျမင္တုိင္,ရန္ကုန္တုိင္း

၁၂.၅ x ၅၀   အလ်ား x အနံ

တိုက္ခန္း
က်ပ္ ၃ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

တိုက္ခန္း(ငွား)

မဂၤလာဒံု,ရန္ကုန္တုိင္း

၃ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၃ အိပ္ခန္း
၆၀ x ၈၀   အလ်ား x အနံ

၂ ဧည့္ခန္း
တိုက္ခန္း
ကန္ေဒၚလာ ၃၀၀၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းတိုက္အျမန္ငွားမည္

ၾကည့္ျမင္တုိင္,ရန္ကုန္တုိင္း

၁၇ x ၅၅   အလ်ား x အနံ

တိုက္ခန္း
က်ပ္ ၆ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

တုိက္ခန္းအျမန္ငွားမည္

ၾကည့္ျမင္တုိင္,ရန္ကုန္တုိင္း

၁၂.၅ x ၅၀   အလ်ား x အနံ

တိုက္ခန္း
က်ပ္ ၆ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားမည္

ကမာရြတ္,ရန္ကုန္တုိင္း

၂၅ x ၅၀   အလ်ား x အနံ

တိုက္ခန္း
က်ပ္ ၁၄ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္


About Us

MyanmarHousing.com.mm Website ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ၊ငွားသူမ်ား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္္နိုင္္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ Myanmar Housing Website မွာ အခမ့ဲဝန္ေဆာင္မွု ေပးေသာ Website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။