ဘာသာစကား
လက္ခံသံုးစြဲေငြ    က်ပ္   

ျခံေရာင္းမည္

ျပင္ဦးလြင္,မႏၱေလးတုိင္း

၅၀၀   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၁၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ေျမေရာင္းမည္

ရန္ကင္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၁ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၂၅•၆၅   အလ်ား x အနံ
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 13/01/2018

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၂၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

jarusicelo@mystvpn.com

သံေတာင္,ကရင္ျပည္နယ္

၃ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၇ အိပ္ခန္း
၉ ေရခ်ိဳးခန္း
၁၂၃   Sqft
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 22/08/2017

၂ ဧည့္ခန္း
၃ အိမ္ေဖာ္ခန္း
တိုက္ခန္း
က်ပ္ ၁၃ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ကြန္ဒို

မဂၤလာေတာင္ညြန္႕,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၃ အိပ္ခန္း
၂ ေရခ်ိဳးခန္း
၄၆   အလ်ား x အနံ
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 31/08/2017

၁ ဧည့္ခန္း
၁ အိမ္ေဖာ္ခန္း
ကြန္ဒို
က်ပ္ ၃၀၀၀၀၀၀၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

Full furnished 2 BR condo rent in mayangone by owner

မရမ္းကုန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ အိပ္ခန္း
၁ ေရခ်ိဳးခန္း
၇၂၅   အလ်ား x အနံ
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 03/05/2017

၁ ဧည့္ခန္း
ကြန္ဒို
က်ပ္ ၅.၅ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ျမနမာေေ်ိ

ေတာင္ကုတ္,ရခုိင္ျပည္နယ္

၂ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၂ အိပ္ခန္း
၂ ေရခ်ိဳးခန္း
၁   အလ်ား x အနံ
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 04/04/2017

၁ ဧည့္ခန္း
၂ အိမ္ေဖာ္ခန္း
တိုက္ခန္း
က်ပ္ ၁၂၃၁ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

2 bedrooms well furnished condo for rent 100% brocker fee free

မရမ္းကုန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ အိပ္ခန္း
၁ ေရခ်ိဳးခန္း
၇၂၅   အလ်ား x အနံ
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 03/05/2017

၁ ဧည့္ခန္း
ကြန္ဒို
ကန္ေဒၚလာ ၄၅၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

lovely fully furnished condo rent in mayangone from owner directly

ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ေတာင္),ရန္ကုန္တုိင္း

၁ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၁ အိပ္ခန္း
၂ ေရခ်ိဳးခန္း
၆၇၅   Sqft
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 08/03/2017

၂ ဧည့္ခန္း
ကြန္ဒို
ကန္ေဒၚလာ ၄၀၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

​တိုက္​ခန္​းႀကိဳပိၸင္​့​ေရာင္​းရန္​

ေျမာက္ဥကၠလာပ,ရန္ကုန္တုိင္း

၁၁.၅´x ၅၀´   အလ်ား x အနံ
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 30/12/2017

တိုက္ခန္း
က်ပ္ ၂၂၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

Full furnished 2 BR condo rent in mayangone by owner

မရမ္းကုန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ အိပ္ခန္း
၁ ေရခ်ိဳးခန္း
၇၂၅   Sqft
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 24/01/2017

၁ ဧည့္ခန္း
ကြန္ဒို
ကန္ေဒၚလာ ၅၅၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္


About Us

MyanmarHousing.com.mm Website ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ၊ငွားသူမ်ား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္္နိုင္္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ Myanmar Housing Website မွာ အခမ့ဲဝန္ေဆာင္မွု ေပးေသာ Website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။