ဘာသာစကား
လက္ခံသံုးစြဲေငြ    က်ပ္   

x

Map Detail View
nearby places within 5-km bank shopping_mall school park hospital pharmacy university library bar cafe restaurant

ျခံေရာင္းမည္

ေျမကြက္  (ေရာင္းရန္)
မႏၱေလးတုိင္း ၊ ျပင္ဦးလြင္
ျပင္ဦးလြင္ မိုးကုတ္လမ္းမေပၚသီးစားေျမ, ျပင္ဦးလြင္ၿမိဴ႕နယ္ , မႏၲေလးတိုင္း

က်ပ္ ၁၅၀၀ သိန္း

  • ၅၀၀ အလ်ား x အနံ[ဂရမ္ေျမ : ]

ေဖာ္ျပခ်က္

သီးစားေျမ , ျပင္ဦးလြင္ မိုးကုတ္ မိန္းလမ္းတင္ (၈)ဧက ကို ေရာင္းခ်ပါမည္

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္
အျခားပံ့ပိုးမွဳမ်ား

ေစ်းႏွဳန္းညွိုႏိွဳင္းႏုိင္သည္

ေျမပံု

VIEW FULL MAP

အေသးစိတ္သိလို၍ေမးျမန္းရန္

Myanmar Housing အသုံးျပဳပံုလမ္းညြွန္

1. Myanmar housing website တြင္ပထမဆံုး account open ပါ။

2. Account open ရာ တြင္ user နွင့္ Agent ဟူ၍ Type နွစ္ခုရွိသည္။

3. Account open ျပီးပါကမိမိ မွာ ရွိေသာေရာင္းရန္ နွင့္ငွားရန္ ရွိေသာအိမ္ျခံေျမတိုက္ကြန္ဒိုမ်ားကို post တင္၍ွ user မ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္နိုင္ပါသည္။

4. Account open ရာ တြင္အခက္အခဲရွိပါက user guide တြင ္ၾကည့္႐ႉနိင္ပါသည္။

5. Subscribe လုပ္ ၍လည္း lastest post မ်ားကိုရယူနိုင္ပါသည္။

About Us

MyanmarHousing.com.mm Website ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ၊ငွားသူမ်ား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္္နိုင္္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ Myanmar Housing Website မွာ အခမ့ဲဝန္ေဆာင္မွု ေပးေသာ Website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။