ဘာသာစကား
လက္ခံသံုးစြဲေငြ    က်ပ္   

xintai

xintai

အီးေမးလ္ : xintailiu@gmail.com

ဖုန္း : 09254016743

ကိုယ္စားလွယ္သုိ႕ဆက္သြယ္ရန္

lili

liuliliabac126

အီးေမးလ္ : liuliliabac123@gmail.com

ဖုန္း : 09254016743

ကိုယ္စားလွယ္သုိ႕ဆက္သြယ္ရန္

xxx

shwekayin

လိုင္စင္အမွတ္ 14444

Website: www.google.com

အီးေမးလ္ : minyalkyawswarbonaytoe@gmail.com

ဖုန္း : 097888

FacebookFanPageLink : www.facebook.com/root

ကိုယ္စားလွယ္သုိ႕ဆက္သြယ္ရန္

Sai Khung Noung Co.,Ltd

Sai Khung Noung

Website: www.saikhungnoung.com

အီးေမးလ္ : saikhungnoung1995@gmail.com

ဖုန္း : 01551197

FacebookFanPageLink : https://web.facebook.com/saikhungnoungproperty

ကိုယ္စားလွယ္သုိ႕ဆက္သြယ္ရန္

Pyi Gyi Dagon Real Estate

Pyi Gyi Dagon

အီးေမးလ္ : pgdrealestate@gmail.com

ဖုန္း : 09250086345

ကိုယ္စားလွယ္သုိ႕ဆက္သြယ္ရန္

Aye Chan Myae Real Estate

Aye Chan Myae

လိုင္စင္အမွတ္ 4217

အီးေမးလ္ : eithadarphyu@gmail.com

ဖုန္း : 09262444483

ကိုယ္စားလွယ္သုိ႕ဆက္သြယ္ရန္

Top Joy Real Estate

Top Joy Real Estate

အီးေမးလ္ : hnineieikhaing.92@gmail.com

ဖုန္း : 09253292915

FacebookFanPageLink : https://www.facebook.com/TopJoyService/

ကိုယ္စားလွယ္သုိ႕ဆက္သြယ္ရန္

Royal Fullhouse

Royal Fullhouse Co.,Ltd

အီးေမးလ္ : royalfullhouse999@gmail.com

ဖုန္း : 09254507375

ကိုယ္စားလွယ္သုိ႕ဆက္သြယ္ရန္

Myanmar United Land Real Estate

Myanmar United Land

လိုင္စင္အမွတ္ 0441

အီးေမးလ္ : tinsw@smg-united.com

ဖုန္း : 09253245360

FacebookFanPageLink : Myanmar United land Real Estate

ကိုယ္စားလွယ္သုိ႕ဆက္သြယ္ရန္

Htet Aung Shine Real Estate

Htet Aung Shine

အီးေမးလ္ : htetaungshinerealestate69@gmail.com

ဖုန္း : 01209429

ကိုယ္စားလွယ္သုိ႕ဆက္သြယ္ရန္


About Us

MyanmarHousing.com.mm Website ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ၊ငွားသူမ်ား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္္နိုင္္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ Myanmar Housing Website မွာ အခမ့ဲဝန္ေဆာင္မွု ေပးေသာ Website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။